Introductiemr. Ron Frusch is directeur en oprichter van omgevingsplanjurist.nl. Hij is een pragmatisch jurist bestuurs- en omgevingsrecht met bijna 20 jaar praktijkervaring bij en voor gemeenten. Daarnaast staat hij ook bedrijven, particulieren en projectontwikkelaars bij in het ruimtelijk ordenings- en milieurecht. Naast zijn praktijkwerkzaamheden annoteert hij uitspraken van de Raad van State op het gebied van het omgevingsrecht en is altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de rechtspraak.


WerkgebiedenOmgevingsplanjurist is een klein, maar ervaren en professioneel adviesbureau in het omgevingsrecht. Naast eigen vakkennis beschikt omgevingsplanjurist over een netwerk van andere specialisten dat kan worden ingeschakeld voor gerelateerde disciplines, zoals stedenbouwkundig ontwerp, architectuur en milieuonderzoeken die ten behoeve van ruimtelijke planvorming dienen te worden verricht. Omgevingsplanjurist kan onder meer de volgende werkzaamheden voor u of uw organisatie verrichten. het opstellen en procedureel begeleiden van ruimtelijke plannen (inpassings-, bestemmings-, wijzigings-, uitwerkingsplannen, beheerverordeningen en omgevingsvergunningen);

 • het opstellen van ruimtelijk beleid;
 • het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen;
 • het opstellen en indienen van zienswijzen tegen ontwerpbestemmingsplannen;
 • werkzaamheden in kader commissie bezwaarschriften;
 • handhaving, specifiek in het milieu- en omgevingsrecht;
 • planschaderisico-analyses;
 • algemene juridische advisering op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht (o.a. Algemene wet bestuursrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit en aanverwante wet- en regelgeving;
 • voeren procedures bij rechtbank en Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

DienstverleningVoor de overheid kan tijdelijke ondersteuning op interim basis uitkomst bieden. Voor projectontwikkelaars en particulieren zal het vaak gaan om specifieke (bouw)projecten. Door onze ruime ervaring bij zowel overheidsorganisaties als commerciële bedrijven zijn wij snel inzetbaar. Kwaliteit en efficiency staan daarbij voorop.

WerkgebiedenOmgevingsplanjurist is een klein, maar ervaren en professioneel adviesbureau in het omgevingsrecht. Naast eigen vakkennis beschikt omgevingsplanjurist over een netwerk van andere specialisten dat kan worden ingeschakeld voor gerelateerde disciplines, zoals stedenbouwkundig ontwerp, architectuur en milieuonderzoeken die ten behoeve van ruimtelijke planvorming dienen te worden verricht. Omgevingsplanjurist kan onder meer de volgende werkzaamheden voor u of uw organisatie verrichten. het opstellen en procedureel begeleiden van ruimtelijke plannen (inpassings-, bestemmings-, wijzigings-, uitwerkingsplannen, beheerverordeningen en omgevingsvergunningen);

 • het opstellen van ruimtelijk beleid;
 • het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen;
 • het opstellen en indienen van zienswijzen tegen ontwerpbestemmingsplannen;
 • werkzaamheden in kader commissie bezwaarschriften;
 • handhaving, specifiek in het milieu- en omgevingsrecht;
 • planschaderisico-analyses;
 • algemene juridische advisering op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht (o.a. Algemene wet bestuursrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit en aanverwante wet- en regelgeving;
 • voeren procedures bij rechtbank en Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

DienstverleningVoor de overheid kan tijdelijke ondersteuning op interim basis uitkomst bieden. Voor projectontwikkelaars en particulieren zal het vaak gaan om specifieke (bouw)projecten. Door onze ruime ervaring bij zowel overheidsorganisaties als commerciële bedrijven zijn wij snel inzetbaar. Kwaliteit en efficiency staan daarbij voorop.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan graag contact met ons op!

Contactformulier